Update 22-12: Mededelingen i.v.m. het Coronavirus

22-12-2020: Update

Door de aangescherpte Corona maatregelen zijn we helaas genoodzaakt de resterende activiteiten voor dit jaar ook af te gelasten.
Hopelijk dat de vrijgegeven vaccins effectief blijken te zijn, zodat we volgend jaar weer activiteiten op de kalender kunnen zetten, die dan ook echt door kunnen gaan.
Voor wat betreft het oliebollen bakken op oudjaars dag, zie het nieuwsbericht op de homepage.

27-11-2020: Update

Helaas heeft ook het geplande uitstapje naar Toverland geen doorgang kunnen vinden.
Alhoewel er voldoende aanmeldingen waren, heeft ook hier Corona roet in het eten gestrooid. Vanwege de overheidsmaatregelen moest ook Toverland de deuren gesloten houden.
Sinterklaas is in alternatieve vorm wel doorgegaan. Afgelopen zaterdag zijn twee pieten bij de kinderen langsgegaan om een pakje af te geven.

30-10-2020: Stand van zaken geplande activiteiten

Het bestuur heeft afgelopen week weer een vergadering gehad om de stand van zaken met betrekking tot de geplande activiteiten door te nemen.  Hierbij moeten we helaas rekening houden met de steeds verder aangescherpte richtlijnen. Meer hierover leest u in de extra uitgave van het Looeindje.
Het bestuur heeft besloten om de extra uitgave van het Looeindje alleen online te verspreiden.

11-10-2020: Update COVID-19

Afgelopen week heeft u het papieren Looeindje in de brievenbus gekregen.
We willen als bestuur graag weer wat activiteiten organiseren. Maar het lijkt er op dat we door de tijd en alle nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het corona virus worden ingehaald. De activiteiten die nu op het Looeindje staan blijven voorlopig op de agenda staan. Per activiteit zal op dat moment worden besloten of het door kan gaan. We houden u hierover op de hoogte. 

23-09-2020: Nieuwe activiteiten gepland

Onder voorbehoud van de Corona-maatregelen van RIVM en overheid, heeft het bestuur voor een aantal geplande activiteiten een datum vastgesteld:

  • 27 Oktober: Rikken
  • 8 November: Uitstapje naar Toverland
  • 15 November: Sinterklaas activiteit
  • 21 November: Eten bij de Buren

Zoals jullie in voorgaande (mailberichten) konden lezen zijn een aantal geplande activiteiten helaas niet door kunnen gaan:

  • 13 Juni: Buurt BBQ Afgelast
  • Juli: Jeu de Boules Afgelast
  • 30 Augustus: Kofferbaksale Afgelast
  • 17 Oktober: Kledinginzameling Afgelast

Inmiddels heeft ook de firma die de halfjaarlijkse ingezamelde kleding en schoeisel van ons afnam, laten weten dat ze haar bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt.
We gaan nog in overleg met de andere deelnemende buurtverenigingen om een andere afnemer te zoeken.

 

06-04-2020: 18 april: Kleding ophalen – gaat niet door!

Vanwege de Corona crisis zal ook de kledinginzameling van 18 april niet door gaan.
We hopen dat u de kleding wil bewaren voor de buurtvereniging. We komen het dan in oktober alsnog bij u ophalen.

23-03-2020: 15-16-17 mei: Jeugdkamp – gaat niet door!
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die de regering vanavond bekend heeft gemaakt inzake het Corona virus, kunnen we niet anders dan het jeugdkamp van dit jaar te annuleren. Er mogen geen evenementen en bijeenkomsten georganiseerd worden tot 1 juni. Het kamp staat gepland van 15 tot 17 mei.
De leiding van het kamp was al druk bezig met de voorbereiding om er een leuk kamp van te maken. Verschillende kinderen hadden zich al aangemeld. Jammer dat dit niet door kan gaan. Maar we gaan er van uit dat we het kamp in 2021 weer opnieuw kunnen organiseren.
We wensen al onze leden sterkte in deze onzekere en lastige tijd. Let goed op jezelf en op je buren!

22-03-2020: 31-03 Rikken – gaat niet door! – 11-04 Paasactiviteit – gaat niet door!

Het is de vraag of al onze geplande activiteiten doorgang kunnen vinden i.v.m. de ontwikkelingen van het Coronavirus. Advies van het RIVM is om zoveel mogelijk sociale contacten te mijden.
Alle geplande activiteiten waaronder het kamp en de BBQ zijn op dit moment onder voorbehoud. Houdt er rekening mee dat die mogelijk niet door kunnen
gaan. Het rikken en de paasactiviteit zijn helaas al afgelast. We bekijken van tijd tot tijd wat de richtlijnen zijn die op onze vereniging van toepassing zijn.
We houden jullie op de hoogte.

Oliebollen bakken: dit jaar alleen voor onze leden

Beste leden,

Het is een speciaal jaar, dat weten we inmiddels allemaal. En deze week werden de maatregelen om de verspreiding van covid-19 in te dammen verder aangescherpt. Dit heeft ons doen besluiten dat we geen oliebollen meer gaan bakken voor de vrije verkoop. Als bestuur vinden we het in deze tijd onnodig en ook niet verantwoord, om massaal mensen op de been te krijgen voor het kopen van oliebollen. Bovendien zou onze eigen organisatie rondom het bakken en verkopen, ook de nodige uitdaging geven om dit verantwoord te doen.

We hebben daarom Jos gevraagd om de bestelling van het geweldige oliebollenmeel af te zeggen, op 2 zakken na. We willen namelijk wel de oliebollen gaan bakken voor onze eigen leden.
Vanaf ongeveer 12.00 uur gaan de bestuursleden weer op pad om bij iedereen een heerlijke zak oliebollen af te leveren.

Het bestuur wenst u alvast een smakelijke afsluiting van dit verenigingsjaar.

P.s. heeft u meegedaan aan de grote online tv show? Vergeet dan niet voor 23 december uw deelname formulier in te leveren bij Liesbeth (barrierweg 29).