3 maart: Jaarvergadering en nadien rikken en keezen

Door het bestuur zijn afgelopen jaar de statuten voor onze vereniging
aangepast naar de geldende regels van deze tijd. Via de mail ontvangt u
binnenkort deze statuten ter inzage. Deze statuten moeten door de leden
goedgekeurd worden. We hopen dan ook op uw aanwezigheid.
Een aparte agenda voor de vergadering ontvangt u ook binnenkort.
Aansluitend aan de vergadering willen we er nog een gezellige avond van
maken waarbij gerikt en gekeezt kan worden. We horen graag of u aanwezig
bent en met welk spel u mee wil doen. Er zijn mooie prijzen te winnen.
De vergadering start om 20.00 uur.