Update 11-10: Mededelingen i.v.m. het Coronavirus

11-10-2020: Update COVID-19

Afgelopen week heeft u het papieren Looeindje in de brievenbus gekregen.
We willen als bestuur graag weer wat activiteiten organiseren. Maar het lijkt er op dat we door de tijd en alle nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het corona virus worden ingehaald. De activiteiten die nu op het Looeindje staan blijven voorlopig op de agenda staan. Per activiteit zal op dat moment worden besloten of het door kan gaan. We houden u hierover op de hoogte. 

23-09-2020: Nieuwe activiteiten gepland

Onder voorbehoud van de Corona-maatregelen van RIVM en overheid, heeft het bestuur voor een aantal geplande activiteiten een datum vastgesteld:

  • 27 Oktober: Rikken
  • 8 November: Uitstapje naar Toverland
  • 15 November: Sinterklaas activiteit
  • 21 November: Eten bij de Buren

Zoals jullie in voorgaande (mailberichten) konden lezen zijn een aantal geplande activiteiten helaas niet door kunnen gaan:

  • 13 Juni: Buurt BBQ Afgelast
  • Juli: Jeu de Boules Afgelast
  • 30 Augustus: Kofferbaksale Afgelast
  • 17 Oktober: Kledinginzameling Afgelast

Inmiddels heeft ook de firma die de halfjaarlijkse ingezamelde kleding en schoeisel van ons afnam, laten weten dat ze haar bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt.
We gaan nog in overleg met de andere deelnemende buurtverenigingen om een andere afnemer te zoeken.

 

06-04-2020: 18 april: Kleding ophalen – gaat niet door!

Vanwege de Corona crisis zal ook de kledinginzameling van 18 april niet door gaan.
We hopen dat u de kleding wil bewaren voor de buurtvereniging. We komen het dan in oktober alsnog bij u ophalen.

23-03-2020: 15-16-17 mei: Jeugdkamp – gaat niet door!
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die de regering vanavond bekend heeft gemaakt inzake het Corona virus, kunnen we niet anders dan het jeugdkamp van dit jaar te annuleren. Er mogen geen evenementen en bijeenkomsten georganiseerd worden tot 1 juni. Het kamp staat gepland van 15 tot 17 mei.
De leiding van het kamp was al druk bezig met de voorbereiding om er een leuk kamp van te maken. Verschillende kinderen hadden zich al aangemeld. Jammer dat dit niet door kan gaan. Maar we gaan er van uit dat we het kamp in 2021 weer opnieuw kunnen organiseren.
We wensen al onze leden sterkte in deze onzekere en lastige tijd. Let goed op jezelf en op je buren!

22-03-2020: 31-03 Rikken – gaat niet door! – 11-04 Paasactiviteit – gaat niet door!

Het is de vraag of al onze geplande activiteiten doorgang kunnen vinden i.v.m. de ontwikkelingen van het Coronavirus. Advies van het RIVM is om zoveel mogelijk sociale contacten te mijden.
Alle geplande activiteiten waaronder het kamp en de BBQ zijn op dit moment onder voorbehoud. Houdt er rekening mee dat die mogelijk niet door kunnen
gaan. Het rikken en de paasactiviteit zijn helaas al afgelast. We bekijken van tijd tot tijd wat de richtlijnen zijn die op onze vereniging van toepassing zijn.
We houden jullie op de hoogte.