Update: Ledenvergadering 23 februari 2024

Update: 24-2-2024

Door een communicatiefout moest er op het laatste moment een andere vergader locatie worden gevonden.
De vergadering vond nu plaats bij de buren van ‘Bij de Buren’, in ‘den Liempdsen Herd’.
Om half acht stipt opende de voorzitter* de vergadering.
Aanwezig waren 17 leden en 4 bestuursleden.
Hier alvast een kort verslag van de belangrijkste punten. In de notulen die nog worden uitgewerkt uiteraard het volledige verslag.
➢Vaststellen contributie 2025:
Met algemene stemmen werd het voorstel van het bestuur aangenomen om de contributie voor dit jaar ongewijzigd te laten.
➢55 jarig Lustrum:
Op de geplande datum 9 juni staat ook een jubileumfeest van de fanfare gepland. Het bestuur gaat bekijken of de datum eventueel moet worden aangepast.
Tevens melden zich tijdens de vergadering een aantal vrijwilligers aan voor de ‘lustrum-commissie’, die het bestuur gaan helpen met de opzet en organisatie.
De jaarlijkse B-BBQ zal (waarschijnlijk) deel uit maken van deze viering.
➢OLG actie:
Hoewel deze actie jaarlijks een mooie bijdrage aan de financiën  oplevert, wordt het voor het onderbezette bestuur problematisch om te voldoen aan de verwachte tegenprestaties. Daarom wordt een dringende oproep gedaan aan leden om zich aan te melden om zich in te zetten (helpen bij o.a. de kerstmarkt) om deelname aan deze actie en de daarmee gepaard gaande opbrengsten veilig te stellen.
➢Bestuurstaken:
Na het vertrek van voorzitter Noud Versteeden, heeft het bestuur onderling de taken herverdeeld:
Voorzitter*: Liesbeth van Erp
Secretaris: Wil Welvaarts
Penningmeester: Eddy de Mayer
Bestuurslid: Christel van Leeuwen
Bestuurslid: Bas Metselaar
➢Whatsapp groep:
Het bestuur vraagt aandacht voor de Whatsappgroep van onze Buurtvereniging. Met dit nieuwe communicatiemiddel kan er sneller worden gecommuniceerd worden naar de leden dan via ‘het Looeindje’ of via mail.
Deze whatsapp groep is uitsluitend bedoeld als communicatiemiddel van het bestuur naar de leden en het is dan ook niet mogelijk voor deelnemende leden om te reageren op berichten.
U kunt zich aanmelden via deze link, of via de link op de thuispagine (onder ’t Looeindje).
!! Let op deze link werkt alleen via mobiele telefoon, tablet of op pc waarop Whatsapp is geïnstalleerd!!

Om half negen werd de vergadering gesloten door de voorzitter, waarna de geïnteresseerde aanwezigen nog konden deelnamen aan het rikken of Keezen.

Uitnodiging:
Ledenvergadering buurtvereniging Looeind 23 februari 2024.
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie: Bij de Buren Barrierweg 6
Agenda:
➢Opening door de voorzitter
➢Notulen jaarvergadering 3 maart 2023.
➢Activiteiten verslag 2023.
➢Financieel verslag 2023.
➢Verslag Kascommissie
➢Vaststellen contributie 2025.
➢55 jarig Lustrum
➢OLG actie
➢Bestuurstaken
➢Carnaval
➢Whatsapp groep
➢Rondvraag.

Het bestuur nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering en deze avond gezellig af te sluiten met je buurtgenoten tijdens een gezellig potje rikken of keezen.

14 januari: Bounce Valley voor jeugdleden

14 januari stond een jeugdactiviteit gepland.
Bestuurslid Bas Metselaar heeft de organisatie op zich genomen. De 11 aangemelde kinderen waren die zondagmiddag te vinden in Bounce Valley in Eindhoven, een heus speelparadijs met verschillende springkussens. Na het beklimmen en bespringen van het luchtkussenpark hebben de bezwete kinderen zich tegoed gedaan aan heerlijke ranja, slush puppies en pizza. Het uitje was een groot succes. Volgend jaar hopen we weer iets soortgelijks voor onze jeugdige leden te kunnen organiseren.

Winterwandeling afgelast

Vanwege te weinig aanmeldingen hebben we besloten om de winterwandeling te annuleren. Mogelijk schuiven we dit door naar het voorjaar.

40 keer Oliebollen bakken

Vandaag vierde onze buurtvereniging dat voor de 40e keer oliebollen werden verkocht.
Wat in de jaren 70 ooit begon bij Annie Vullings op de voorstal, als aardigheidje voor de leden van de buurt, is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend festijn. Begin 80er jaren kwam toenmalig voorzitter Nico van Haaren op het idee, om de verenigingskas te spekken door de verkoop van oliebollen.
Vandaag dus voor de 40e keer (alweer). Zoals inmiddels gebruikelijk, was de verkoop dit jaar ook weer in de garage bij Jos en Ine van Eindhoven, waar we sinds het debacle van 1992, toen we halverwege de verkoop moesten stoppen omdat het zo koud was dat het vet niet warm genoeg werd om oliebollen gaar te bakken, onderdak vonden bij Jos en Ine in de garage achter hun bakkerij en vanaf oudejaarsdag 1993 tot vandaag hebben we hier gebruik mogen maken van de garage en andere faciliteiten, die dit festijn deden uitgroeien tot wat het vandaag is geworden.
Wij zijn hen dan ook heel veel dank verschuldigd.
Het is de hele dag een drukte van belang geweest en net iets voor sluitingstijd werden de laatste bollen uit het vet gehaald, uitverkocht!!!
Omdat het dit jaar voor de 40e keer was dat de buurtvereniging oliebollen verkocht, heeft het bestuur besloten om de wachttijd  te veraangenamen met een feestelijke aankleding, (live) muziek, en glühwein of warme chocomel met slagroom aan te bieden.
Het bestuur dankt Jos en Ine en alle vrijwilligers die deze dag tot een groot succes hebben gemaakt en wenst iedereen een voorspoedig, succesvol en gezond 2024.

40 jaar oliebollen

1

Wachtrij begint al buiten. Gelukkig is het goed weer

9
5
6

Wachten op deeg

7

En we kunnen weer

8

Staaltje teamwork

3
10

De laatste klanten worden geholpen

Gratis oliebollen voor leden

Traditiegetrouw staat er voor elk huishouden uit onze buurtvereniging een zak met 5
oliebollen klaar. Deze kan afgehaald worden tussen
10.00 en 15.00 uur. Hiervoor heeft u geen tegoedbon
nodig. U kunt zich melden bij de verkoop balie.
Voor de leden vanaf 75 jaar worden de oliebollen
thuisbezorgd. De bezorger gaat vanaf ongeveer 11.30
uur op pad.

Aanmelden hulp bij het oliebollen bakken op oudejaarsdag 31 december

Beste buurtleden,

Kerst nadert snel. En dan komt ook onze jaarlijkse oliebollen activiteit in zicht.
Dit jaar maken we er een extra feestje van, waarover in het Looeindje al enigszins is bericht.

We zijn nog wel op zoek naar mensen die van deze activiteit een succes helpen maken.
Voor diegene die zich al hebben opgegeven, alvast hartstikke bedankt.
Voor alle overige leden, mis dit feestje niet, en geef je snel op 🙂
Met 2 uurtjes meehelpen wordt het voor ons allen een geoliede activiteit.
Aanmelden of nadere informatie kan via een mailtje naar info@looeind.nl

Alvast bedankt,

Namens het bestuur en de oliebollencommissie,
Eddy

Activiteiten 6 en 9 december

Beste leden,

Deze week staan er twee activiteiten op het programma waar we jullie aandacht nog voor willen vragen.
Vrijdag 8 december gaan we een gezellig avondje beugelen bij de Kloskes in Liempde.
Wil jij je de beugelkampioen van Looeind noemen geef je dan op nu het nog kan (tot uiterlijk woensdagavond 6 december).
Op zaterdag 9 december staat de kerstmarkt op de planning. Deze kerstmarkt wordt georganiseerd door OLG.
Wij nemen deel aan deze markt met een mobiele act: ringgooien op een hertengewei.
We vragen vrijwilligers die 1 uurtje willen helpen bij deze act.
Het bestuur kan en wil dit niet alleen op zich nemen.
Meld je voor as vrijdag aan via info@looeind.nl
We horen graag van jullie
met vriendelijke groet,

Bestuur buurtvereniging Looeind

Bezoek Sint aan de kinderen van Looeind

Op zaterdag 25 november hebben we in het Wapen de ruimte samen met andere buurtverenigingen vooraf mooi versierd. Om 13.30 kwamen er 11 kindjes van de buurtvereniging Looeind die daar na even wachten en het zingen van het welbekende “Sinterklaasje kom maar binnen” lied, verrast werden met een bezoek van de enige echte (Liempdse) Sint en Piet!
Om de eerste spanning wat uit de lijfjes te halen, konden de kinderen laten zien hoe goed zij net als Piet over de daken konden lopen. Met een pakje in de hand over een smal parcours en dan het pakje in de schoorsteen werpen. De Sint kon de conclusie trekken dat hier in Liempde goede Pieten-to-be wonen, dus als hij ooit een personeelstekort heeft…
Daarna heeft de Sint aan de hand van het grote Sinterklaasboek één voor één de kinderen naar voren gehaald en wat leuke anekdotes gedeeld. Sommige kinderen hebben zelfs samen gezongen, anderen kregen met een dikke knipoog te horen dat opruimen, je billen vegen en stoppen met duimen toch echt wel een ontwikkelpuntje was voor het komende jaar. Al met al hebben we met veel plezier geluisterd naar de verhalen en gekeken naar de interactie tussen de kinderen en de Sint en Piet.
Uiteraard ook dit jaar kreeg ieder kind weer een cadeautje en voor diegene die er niet bij konden zijn, heeft Pietje Noreen ze thuisbezorgd.
Het was weer een mooie middag, bedankt Sinterklaas en tot volgend jaar!
IMG-2634
IMG_2635
IMG_2638
IMG_3635
IMG_3643
IMG_3689
(Christel)

Kleding inzameling 14 oktober

Aanvulling november:
Op 14 oktober was de najaars-kledinginzameling. Dit keer hebben we 539 kilo
kleding ingezameld. Uiteraard wordt deze kleding op een duurzame manier
hergebruikt en of verwerkt. Tevens krijgt de vereniging hiervoor weer een
financiële vergoeding.

Kledinginzameling: 14 oktober
Aan het begin van de najaarsvakantie halen we in de buurt zoals gebruikelijk,
gebruikte, maar nog wel te gebruiken, kleding en schoeisel op. Zie de aparte
folder. Wie heeft ’s ochtends nog een uurtje tijd om de kleding mee op te
halen? Graag melden via info@looeind.nl .

Looeindje via Whatsapp ontvangen?

We zijn aan het onderzoeken of we onze leden nog sneller op de hoogte kunnen brengen van de laatste nieuwtjes, activiteiten of andere belangrijke informatie.

De informatie, het Looeindje en nieuws, wordt momenteel via de volgende kanalen bij de leden gebracht:
Looeindje: via Mail, website en op papier
Nieuws: Website en soms via de mail

Door gebruik te maken van Whatsapp, kan de info nog beter en sneller naar onze leden worden gecommuniceerd.

Daarvoor hebben we een groep aangemaakt in Whatsapp (Werknaam= Buurtvereniging Looeind), waarvoor geïnteresseerden zich zelf kunnen aanmelden via deze link: Aanmelden Whatsapp
Mensen die er niet uitkomen via bovenstaande link, kunnen hun mobiele (06) nummer via mail doorgeven, dan zorgen wij er voor dat je wordt toegevoegd.
Uiteraard is het mogelijk dat meerdere geïnteresseerde gezinsleden zich aanmelden via bovenstaande link.

Het is niet mogelijk om in deze groep te reageren op de door het bestuur geplaatste berichten!