Gelukkig nieuwjaar

Het bestuur wenst alle leden een voorspoedig 2018.