Gewijzigde statuten 2023

In de algemene ledenvergadering werd het voorstel van het bestuur om de statuten die kort na de oprichting in 1969 zijn opgesteld en sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, aan te passen aan (o.a.) de wettelijke eisen van deze tijd behandeld.
Na een korte toelichting en inspraak van enkele aanwezige leden, werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen.
Bij deze presenteren wij de gewijzigde statuten: Statuten 2023