Algemene Leden Vergadering: donderdag 24 maart 20.00 uur !!!

Beste leden,

Voor komende donderdag staat er weer een ledenvergadering op de agenda. Onderstaand vindt  de agenda voor de komende vergadering.

Het bestuur waardeert het als u aanwezig kunt zijn. We willen samen terug kijken op afgelopen jaar maar vooral willen we samen vooruitkijken naar de activiteiten van de buurtvereniging in de toekomst.

We hopen u te zien:
Donderdag 24 maart
Aanvang: 20.00 uur
Wapen van Liempde

Bestuur buurtvereniging Looeind

Agenda: Vergadering 24 maart 2022
Aanvang : 20.00 uur bij Wapen van Liempde

Agenda

  1. Openingswoord (voorzitter)
  2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 13 februari 2020
  3. Activiteiten verslag 2020 / 2021 (secretaris)
  4. Financieel verslag 2021 (penningmeester)
  5. Statuten en wetgeving (voorzitter)
  6. Activiteiten Agenda 2022 (secretaris)
  7. In gesprek met de leden: Vragen, Opmerkingen, Ideeën
  8. Bestuur (voorzitter)
  9. Afsluiting
  10. Borrel