Kribkesroute

28 December 2017 hebben we met 14 mensen een gedeelte van de kribkesroute gelopen.

Bijna alle genomineerde kribkes hebben we gezien. Het laatste kribke was niet genomineerd,

maar oogstte enorm veel waardering van de groep 🙂