Algemene ledenvergadering (3-3-2023)

Vanavond vind de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze buurtvereniging plaats.

Aanvang 20.00 in het Wapen van Liempde

Omdat in deze vergadering, zoals in de vorige vergadering van 24 maart 2022 werd besloten, de voorgestelde statutenwijziging wordt behandeld is het van belang dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Gemakshalve hierbij nog even de agenda:

 • 20.00 uur: opening door de voorzitter
 • Goedkeuring notulen jaarvergadering 24 maart 2022
 • Activiteitenverslag 2022
 • Financieel verslag 2022
 • Verslag kascommissie
 • Wijziging van de statuten
 • Bestuurswisselingen:
  Aftredend en niet herkiesbaar : Noud Versteden
  Installatie: Wil Welvaarts
 • Rondvraag

De notulen en concept statuten zijn via mail naar de leden gestuurd.
En liggen voor aanvang van de vergadering ook ter inzage in de vergaderzaal.

Aansluitend aan de vergadering organiseren we een gezellige rik- en keesavond.
Graag horen we nog of u hieraan wil deelnemen. Er zijn mooie prijzen te winnen

Met vriendelijke groet,
Bestuur Buurtvereniging Looeind